Svet-Stranek.cz
Fyzika je věda přesná - exaktní
Fyzika kolem nás

Pokusy z mechaniky:Fyzika je věda přesná - exaktní

Pokusy z mechaniky

Zde se podíváme na některé pokusy z mechaniky
Pohyb kuličky na nakloněné rovině- rampy ve tvaru otevřeného V

Nakloněná rovina ve tvaru V má drážku, po které se kulička pohybuje. Z levé strany rampy pustíme kuličku po liště dolů. Kulička sjede dolů do středu V a setrvačností vyjede po liště na druhou stranu rampy. Pohyb kuličky po rampě se opakuje. Vzniká pohyb kmitavý tlumený. Po určitém čase kývavý pohyb kuličky ustane.
Úlohy můžeme použít např. pro grafické vyjádření zrychleného pohybu v závislosti na čase.


Kulička na niti

Kuličku zavěsíme na závěs dlouhý 80cm. Kuličku rozkmitáme. Na kývajícím tělese lehce určíme dobu kmitu (T). Frekvenci kmitání (f) určím jako převrácenou hodnotu periody (f=1/T)
Ve druhé části pokusu zkrátím délku nitě na polovinu (40cm) . Sledujeme pohyb kuličky
na zkráceném závěsu. Zjistíme, že se doba periody (kmitu) snížila a to na polovinu a frekvence (počet period) se naopak zvýšil dvojnásobně. Z pokusu lze lehce vyvodit závěr.


Zvuk - energie zvuku

Zvuk je podélné vlnění, které má nějakou energii. O tom , že se zvukem dá přenášet energie se přesvědčíme následným pokusem. K rozeznělé ladičce přiložíme lehký předmět zavěšený na niti (např. polystyrenovou kuličku). Ta bude při přiblížení k ladičče od ní odskakovat aniž bychom se ladičky dotkly rukou. Zavěšená kulička získala kinetickou energii.

Točící se deštník

Obvodová rychlost HB po kružnici se dá znázornit pomocí točícího se deštníku. Na rozevřený deštník z vnitřní strany si nakreslíme křídou bod A, který pomocí deštníku roztočíme. Pokud budeme deštník roztáčet rovnoměrným pohybem získáme představu o obvodové rychlosti HB po kružnici. Velikost obvodové rychlosti bude na konci ramene deštníku stále stejná. Pokud bod nakreslíme blíže ke středu deštníku bude velikost této obvodové rychlosti menší než je velikost rychlosti na konci ramene deštníku. To vše se dá vyjádřit vzorcem : v =r*w , kde r je poloměr a w je úhlová rychlost.
Pozn . rychlost je vektorová veličina a proto je potřeba upřesnit, že zde jde o pohyb rovnoměrně zrychlený, kde se nemění velikost rychlosti, ale kde se mění směr rychlosti pohybu.

Wattův odstředivý regulátor ( viz obrázek z fotogalerie)

Otáčivým pohybem kola s řemenicí uvedeme odstředivý regulátor do otáčivého pohybu. Tělíska na koncích ramen začnou stoupat a zároveň vzdalovat od svislé osy. Zařízení bylo využíváno k uzavření přívodu páry do pracovního válce parního stroje. (viz obr.)

Besselovy kruhy ( viz obr. z fotogalerie)

Demonstrační pomůcka, která slouží k ověření některých vlastností rotujícího tělesa.
Vlivem rotace tělesa může dojít k jeho deformaci. To lze ukázat pomocí Besselových kruhů. Jsou to ocelové pásky upevněné k ose rotace. V klidu pásy tvoří tvar koule. Při rotaci se pásy vlivem otáčení deformují do eliptického tvaru. Čím je rychlost rotace větší, tím je tvar elipsy charakterističtější. Příkladem toho je rotující Zeměkoule, která je vlivem rotace zploštělá. Obvodová rychlost HB na rovníku je asi 465m/s .
návštěvníků stránky
celkem12 766
tento týden59
dnes4
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK